บริษัทรักงานพิมพ์จำกัด

 

ที่ตั้ง   22/14 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

(ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้า Big C ติดกับเอสบีเฟอร์นิเจอร์)

วัน/เวลาทำการ    วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.30 น.

โทร         076 235 125 – 8 , 076 612 703

แฟกซ์     076 661 2770

อีเมล     info@worldlennium.com

 

Social Media

Facebook   www.facebook.com/worldlennium

Website      www.worldlennium.com

ร่วมงานกับเรา

                เจ้าหน้าที่ Programmer website (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางเพิ่มเติมในด้านการจัดทำเว็บไซต์ คือสามารถทำงานด้านการออกแบบ งานกราฟฟิค การออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงความต้องการตอบสนองความต้องการในการใช้งาน

สวัสดิการ

 • ค่าเช่าบ้าน 1500 บาท/เดือน
 • เงินโบนัทประจำเดือน
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี

ติดต่อ 

เบอร์โทรติดต่อ 076 235 125 – 8 ต่อ 191 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แฟกซ์ 076 612770

อีเมล  ส่ง Resume มาที่ hr@worldlennium.com

             ช่างพิมพ์ (ตัด5) เครื่องจักร (จำนวน 1 อัตรา)

เพศชายเท่านั้น

รับนักศึกษาสายช่าง (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ ทางบริษัทยินดีฝึกสอนให้)

(ผู้มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

 • ค่าเช่าบ้าน 1500 บาท/เดือน
 • เงินโบนัทประจำเดือน
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี

ติดต่อ 

เบอร์โทรติดต่อ 076 235 125 – 8 ต่อ 191 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แฟกซ์ 076 612770

อีเมล  ส่ง Resume มาที่ hr@worldlennium.com

                เจ้าหน้าที่การตลาด (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือการขาย
 • ชอบงานพบปะผู้คน รักงานท้าทาย มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ + Internet ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • ลักษณะงาน ประเมิน วิเคราะห์ สรุปและวางแผนการตลาดสำหรับฝ่ายขาย

เงินเดือน   ตามประสบการณ์ทำงาน

สวัสดิการ

 • ค่าเช่าบ้าน 1500 บาท/เดือน
 • เงินโบนัทประจำเดือน
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี

      ติดต่อ 

เบอร์โทรติดต่อ 076 235 125 – 8 ต่อ 191 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แฟกซ์ 076 612770

อีเมล  ส่ง Resume มาที่ hr@worldlennium.com

         ช่างตีธง (จำนวน 1 อัตรา)

 • เพศ ชาย สุขภาพแข็งแรง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งช่างตีธง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สวัสดิการ

 • ค่าเช่าบ้าน 1500 บาท/เดือน
 • เงินโบนัทประจำเดือน
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี

ติดต่อ 

เบอร์โทรติดต่อ 076 235 125 – 8 ต่อ 191 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แฟกซ์ 076 612770

อีเมล  ส่ง Resume มาที่ hr@worldlennium.com

                   ช่างฝ่ายผลิต (จำนวน 1 อัตรา)

เพศชายเท่านั้น

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทยินดีฝึกสอนให้ จบด้านช่างไฟฟ้า หรือช่างกลจะได้รับการพอจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

 • 10,001 – 15,000

สวัสดิการ

 • ค่าเช่าบ้าน 1500 บาท/เดือน
 • เงินโบนัทประจำเดือน
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี

ติดต่อ 

เบอร์โทรติดต่อ 076 235 125 – 8 ต่อ 191 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แฟกซ์ 076 612770

อีเมล  ส่ง Resume มาที่ hr@worldlennium.com