[[[["field48","equal_to","\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e07"]],[["show_fields","field50,field54,field49,field76"]],"and"]]
1

แบบฟอร์มขอราคาเมนู

Quotation Request Form

1. กำหนดลักษณะงานพิมพ์ [Printing Specificatoin]
กว้างWidth
X
ยาวLength
รูปแบบงานพิมพ์Printing Format
จำนวนหน้าเมนูNo. of pages

ขั้นตอนหลังการพิมพ์

Postpress Process

การเข้าเล่มBinding
การเคลือบCoating
การพับFold
การปั้มไดคัทDiecut
ข้อมูลเพิ่มเติมMore Details
0 / 200
จำนวนพิมพ์ 1Quantity
จำนวนพิมพ์ 2Quantity
จำนวนพิมพ์ 3Quantity
จำนวนพิมพ์ 4Quantity
2. กำหนดงานดีไซน์และวันส่งของ [Design & Delivery]
อัพโหลดUpload
Upload
วันที่ต้องการรับของDelivery Date
3. ข้อมูลติดต่อลูกค้า [Customer Contact Detail]
ชื่อลูกค้าCustomer Name
เบอร์โทรติดต่อContact Number
Previous
Next