ขนาด : กว้าง 14.8 x สูง 21 ซม.

กระดาษ : อาร์ตการ์ต 210 แกรม

อาร์ตกลอสซี่ 130 แกรม

พิมพ์ : 4 สี 2 หน้า

หลังพิมพ์ : เย็บลวดมุงหลังคา